Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.7197 – AMP/Arcus/PSP/Alpha Trains) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ETA:n kannalta merkityksellinen teksti