Kirjallinen kysymys E-0985/09 esittäjä(t): Robert Kilroy-Silk (NI) komissiolle. Laskentatoimen alan maailmanlaajuisen elimen (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) raportti