Rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) zo 16. decembra 2020.