Kohtuasi C-54/20 P: Euroopa Komisjoni 30. jaanuaril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 20. novembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-502/16: Stefano Missir Mamachi di Lusignano jt versus komisjon