Asia C-42/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.11.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supremo Tribunal Administrativo – Portugali) – Sonaecom SGPS SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira (Ennakkoratkaisupyyntö – Arvonlisävero – Kuudes direktiivi 77/388/ETY – 4 artikla – Verovelvollisen käsite – Sekaholdingyhtiö – 17 artikla – Ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeus – Ostoihin sisältyvä arvonlisävero, jonka sekaholdingyhtiö on maksanut neuvontapalveluista, jotka koskivat markkinatilanteen kartoittamista muiden yhtiöiden omistusosuuksien mahdollista hankkimista varten – Hankkeiden toteutumatta jääminen – Ostoihin sisältyvä arvonlisävero pankin palkkiosta, joka liittyi joukkovelkakirjalainan, jonka tarkoituksena oli järjestää tytäryhtiöille investointien tekemiseen tarvittavat varat, valmisteluun ja järjestämiseen – Toteutumattomat investoinnit)