SUOSITUS ehdotuksesta luonnokseksi neuvoston päätökseksi maantieteellisiin merkintöihin liittyvästä yhteistyöstä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta tehdyn Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä (COM(2020)0213 - C9-xxxx/2020 - 2020/0089(NLE)) Kansainvälisen kaupan valiokunta Esittelijä: Iuliu Winkler