Predmet C-451/16: Presuda Suda (veliko vijeće) od 26. lipnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supreme Court of the United Kingdom – Ujedinjena Kraljevina) – MB protiv Secretary of State for Work and Pensions (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 79/7/EEZ — Jednako postupanje prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti — Nacionalni sustav državnih mirovina — Uvjeti za priznanje promjene spola — Nacionalni propisi kojima se to priznanje uvjetuje poništenjem braka sklopljenog prije te promjene spola — Odbijanje dodjele državne starosne mirovine osobi koja je promijenila spol, s navršenom zakonskom dobi za odlazak u mirovinu osoba koje pripadaju stečenom spolu — Izravna diskriminacija na temelju spola)