Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/111, annettu 13 päivänä tammikuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 muuttamisesta siviili-ilmailun turvalaitteiden hyväksynnän sekä niiden kolmansien maiden osalta, joiden turvavaatimusten tunnustetaan vastaavan siviili-ilmailun turvaamista koskevia yhteisiä perusvaatimuksia