KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja sprawozdania ze wzmocnionego nadzoru – Grecja, czerwiec 2019 r.