Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8537 – Moody’s / Bureau Van Dijk Electronic Publishing) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )