Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Με θέμα «Σύνοψη του κόστους και των οφελών των επενδύσεων στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία (ΥΑΕ)» (διερευνητική γνωμοδότηση κατόπιν αιτήματος της Φινλανδικής Προεδρίας)