Samenvatting van het besluit van de Commissie van 4 mei 2017 inzake een procedure op grond van artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 54 van de EER-overeenkomst (Zaak AT.40153 — Meestbegunstigingsclausules voor e-boeken en verwante zaken) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 2876)