Sommarju tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta’ Mejju 2017 li jirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 102 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 54 tal-Ftehim ŻEE (Il-Każ AT.40153 — E-Book MFNs u kwistjonijiet relatati) (notifikat bid-dokument C(2017) 2876)