Sažetak Odluke Komisije od 4. svibnja 2017. u vezi s postupkom na temelju članka 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 54. Sporazuma o EGP-u (Predmet AT.40153 – Najpovlaštenije nacije za e-knjige i povezana pitanja) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 2876)