Oikaisu palvelukseenottoilmoitukseen PE/239/S – Johtaja (tehtäväryhmä AD, palkkaluokka 14) – Käännöspääosasto – kansalaisille suunnatun kielen osasto (EUVL C 65 A, 28.2.2020)