Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2019/797 ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/796 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä 2020/C 251/09