Vec T-730/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. októbra 2019 – DQ a i./Parlament („Verejná služba – Úradníci – Článok 24 služobného poriadku – Žiadosť o pomoc – Článok 12a služobného poriadku – Psychické obťažovanie – Rozsah povinnosti poskytnúť pomoc – Opatrenie spočívajúce v preložení úradníka – Dĺžka správneho konania – Zodpovednosť – Nemajetková ujma“)