asia T-730/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.10.2019 – DQ ym. v. parlamentti (Henkilöstö – Virkamiehet – Henkilöstösääntöjen 24 artikla – Avustamispyyntö – Henkilöstösääntöjen 12 a artikla – Työpaikkakiusaaminen – Avustamisvelvollisuuden ulottuvuus – Etäännyttämistoimenpide – Hallinnollisen menettelyn kesto – Vastuu – Henkinen kärsimys)