kohtuasi T-730/18: Üldkohtu 3. oktoobri 2019. aasta otsus – DQ jt versus parlament (Avalik teenistus – Ametnikud – Personalieeskirjade artikkel 24 – Abitaotlus – Personalieeskirjade artikkel 12a – Psühholoogiline ahistamine – Abistamiskohustuse ulatus – Eemaldamismeede – Haldusmenetluse kestus – Vastutus – Mittevaraline kahju)