Υπόθεση T-730/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 3ης Οκτωβρίου 2019 – DQ κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου (Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Άρθρο 24 του KYK – Αίτηση αρωγής – Άρθρο 12α του KYK – Ηθική παρενόχληση – Περιεχόμενο του καθήκοντος αρωγής – Μέτρο απομακρύνσεως – Διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας – Ευθύνη – Ηθική βλάβη)