Komission delegoitu direktiivi 2014/69/EU, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2014 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen teollisuuden tarkkailu- ja valvontavälineissä käytettäviksi tarkoitettujen nimellisjännitteeltään alle 125 V AC:n tai 250 V DC:n kondensaattoreiden keraamisten eristeiden sisältämää lyijyä koskevan poikkeuksen osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti