VBA v. VGB ym. TITJUR Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Saggio 8 päivänä heinäkuuta 1999. # Coöperatieve Vereniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer BA (VBA) vastaan Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), Florimex BV, Inkoop Service Aalsmeer BV ja M. Verhaar BV. # Muutoksenhaku - Kilpailu - Valituksen käsittelyn lopettaminen sen vuoksi, että valittajat eivät ole antaneet vastausta määräajassa - Sellaisen maksun yhteensoveltuvuus EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan kanssa, joka peritään tavarantoimittajilta, jotka ovat tehneet sopimuksia kukkaviljelytuotteiden toimituksista huutokauppatoimintaa harjoittavan osuustoiminnallisen yhdistyksen tiloissa toimiville yrityksille - Sellaisen yksinostovelvoitteen yhteensoveltuvuus perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan kanssa, jonka tietyt sellaiset tukkumyyjät ovat hyväksyneet, jotka jälleenmyyvät näitä tuotteita edelleen vähittäismyyjille samoissa tiloissa olevalla erityisellä myyntialueella - Syrjintä - Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan - Arviointi koko sääntökokonaisuus huomioon ottaen - Tuntuvan vaikutuksen puuttuminen. # Asiassa C-266/97 P.