Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään neuvoston asetuksessa (EU) N:o 224/2014, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi annetulla neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1442