Kirjallinen kysymys E-0069/06 esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) komissiolle. Tutkimus- ja kehitysinvestointien määrä