Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Darbs ar azbestu energorenovācijā”(pašiniciatīvas atzinums)