Kirjallinen kysymys E-1375/06 esittäjä(t): Ilda Figueiredo (GUE/NGL) komissiolle. Viininviljelijöiden tukeminen viinin markkinoinnissa