POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU v skladu s členom 10a(5) Uredbe (EU) 2020/459 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti