Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko