Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2147 av den 7 december 2016 om godkännande av en höjning av gränsvärdena för berikning av vin som produceras av druvor som skördats under 2016 i vissa vinodlingsområden i Tyskland och i alla vinodlingsområden i Ungern$