Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/90 της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 1990 που καθορίζει, για την περίοδο εμπορίας 1990/91, την ελάχιστη τιμή που καταβάλλεται στους παραγωγούς για τα αποξηραμένα δαμάσκηνα καθώς και το ποσό της ενίσχυσης στην παραγωγή για τα δαμάσκηνα