Suositus: 7 päivänä heinäkuuta 1997 annetun Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 9 artiklan 3 kohdan mukainen neuvoston lausunto Tšekin tarkistetusta lähentymisohjelmasta vuosiksi 2005-2008