ETA:n sekakomitean päätös N:o 115/2017, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2017, sopimuksen 8 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevan ETA-sopimuksen pöytäkirjan 3 muuttamisesta [2018/808]