Kawża C-719/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-3 ta’ Settembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – l-Italja) – Vivendi SA vs Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Komunikazzjonijiet elettroniċi – Artikolu 11(2) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Libertà u pluraliżmu tal-mezzi ta’ komunikazzjoni – Libertà ta’ stabbiliment – Artikolu 49 TFUE – Direttiva 2002/21/KE – Artikoli 15 u 16 – Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprojbixxi lil impriża li għandha saħħa sinjifikattiva fuq is-suq f’settur li tieħu “dimensjoni ekonomika importanti” f’settur ieħor – Kalkolu tad-dħul fis-settur tal-komunikazzjonijiet elettroniċi u fis-settur tal-mezzi ta’ komunikazzjoni – Definizzjoni tas-settur tal-komunikazzjonijiet elettroniċi – Limitazzjoni għas-swieq suġġetti għal kontroll ex ante – Teħid inkunsiderazzjoni tad-dħul tal-kumpanniji marbuta – Iffissar ta’ limitu ta’ dħul differenti għall-kumpanniji attivi fis-settur tal-komunikazzjonijiet elettroniċi)