Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9621 – Suez/Itochu/SFC/EDCO) (Text av betydelse för EES)2019/C 420/03