Mål T-520/17: Talan väckt den 6 augusti 2017 – Gestvalor 2040 m.fl. mot SRB