Euroopan parlamentin päätöslauselma tarkistetusta Barcelonan prosessista (2005/2058(INI))