Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.5844 – JP Morgan/RBS Sempra) Besedilo velja za EGP