Věc T-189/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2020 – Haikal v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vůči Sýrii – Zmrazení finančních prostředků – Právo na obhajobu – Právo na spravedlivý proces – Povinnost uvést odůvodnění – Právo na účinnou soudní ochranu – Nesprávné posouzení – Právo vlastnit majetek – Přiměřenost – Právo vykonávat hospodářskou činnost – Právo na respektování soukromého a rodinného života“)