Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 495/2011 av den 20 maj 2011 om ändring av förordning (EG) nr 109/2007 vad gäller sammansättningen av fodertillsatsen monensinnatrium Text av betydelse för EES