Регламент за изпълнение (ЕС) № 495/2011 на Комисията от 20 май 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 109/2007 по отношение на състава на фуражната добавка монензин натрий Текст от значение за ЕИП