Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1721, annettu 17 päivänä marraskuuta 2020, terveyttä ja elämänlaatua koskevan tulojen ja elinolojen aihealueen otantatutkimuksen tietokokonaisuuksien teknisten tietojen täsmentämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1700 mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)