Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9974 — Groupe Crédit Agricole/Groupe Generali/Europ Assistance France/Viavita) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 392/05