Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9974 — Groupe Crédit Agricole/Groupe Generali/Europ Assistance France/Viavita) (Text s významem pro EHP) 2020/C 392/05