Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1436, annettu 12 päivänä lokakuuta 2020, luvan antamisesta Saksalle soveltaa satamassa laiturissa oleville aluksille suoraan toimitettavaan sähköön alennettua verokantaa direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan mukaisesti