KIRJALLINEN KYSYMYS E-0540/04 esittäjä(t): Ilda Figueiredo (GUE/NGL) komissiolle. Rahoitusnäkymät vuoden 2006 jälkeen.