Asia T-167/04: Asklepios Kliniken GmbH:n 13.5.2004 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne