Cauza T-884/19: Acțiune introdusă la 30 decembrie 2019 – Folschette și alții/Comisia