Zadeva C-138/11: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 12. julija 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – Compass-Datenbank GmbH proti Republiki Avstriji (Konkurenca — Člen 102 PDEU — Pojem „podjetje“ — Podatki iz poslovnega in sodnega registra, ki so shranjeni v bazi podatkov — Dejavnost zbiranja in dajanja na voljo teh podatkov za plačilo — Vpliv zavrnitve nosilcev javne oblasti, da se dovoli ponovna uporaba navedenih podatkov — Pravica sui generis, določena v členu 7 Direktive 96/9/ES)