Neuvoston päätös (EU) 2020/793, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020, liikenneyhteisön alueellisessa ohjauskomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta tiettyihin hallinnollisiin ja henkilöstöasioihin sekä liikenneyhteisön varainhoitosääntöjen vahvistamiseen