Yhdistetyt asiat T-213/01 ja T-214/01: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 7.6.2006 — Österreichische Postsparkasse ja Bank fûr Arbeit und Wirtschaft v. komissio (Kumoamiskanne — Kilpailu — Asetus N:o 17 — Asetus (EY) N:o 2842/98 — Päätös 2001/462/EY/EHTY — Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja — Toimet, joilla on oikeusvaikutuksia — Tutkittavaksi ottaminen — Oikeutettu intressi — Hakijan tai kantelijan asema — Tavaroita tai palveluja ostava kuluttaja — Oikeus tutustua väitetiedoksiantoon — Luottamukselliset tiedot — Riittävä intressi)